ایمنی هواپیما و محیط های کاری وابسته

معرفی کتاب

ایمنی هواپیما و محط های کاری وابسته

خلاصه کتاب

صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما برای انجام مأموریت خود نیازمند این است که کلیه هواپیماها و تجهیزات و تأسیسات مربوطه همواره در شرایط عملیاتی و آماده به کار قرار داشته باشند؛ و این امر محقق نخواهد شد مگر با رعایت موازین ایمنی، چرا که نگهداری و تعمیرات هواپیماها و تجهیزات وابسته زمانی عملیاتی می­ گردد که کارکنان از حوادث و آسیب­ های جانی در امان باشند. همچنین ایمنی هواپیما­ها و موتورها، متعلقات و سامانه ­های وابسته هواپیما نهایتاً به ایمنی مسافران می­ انجامد. لذا ایمنی هواپیما، محیط­ های کاری وابسته آن، محل­ های سرویس و خطوط پروازی، موضوعی بسیار مهم و حیاتی است.

در جهت ارزش نهادن به حیات و سلامت انسان­ها و با عنایت به نیاز آدمی به حس سلامت و ایمنی لازم است تا در راستای حفظ نیروی انسانی شاغل و کارآمد در سطوح مختلف صنعت، به فرهنگ ایمنی و نشر و آموزش آن بهای ویژه­ ای داده شود. کتاب حاضر با توجه به همین رسالت و وظیفه در جهت ایجاد و برقراری محیطی ایمن برای انجام فعالیت در محیط­ های وابسته به هواپیما تهیه و تدوین شده ­است. در این کتاب اصول کلی ایمنی به تفصیل شرح داده شده ­است این اصول با توجه به جامعیتی که در بر دارد شامل کلیه صنایع شده و بدیهی است که در صنعت تعمیرات و نگهداری هواپیما نیز قابل اجرا و پیاده سازی است. در فصل پایانی نیز دستورالعمل­ های تأمین ایمنی هواپیما، اماکن نگهداری، محل­ های سرویس اساسی و خطوط پروازی ذکر شده­ است.

  • ایمنی هوایی
  • رضا زینی
  • 1400
  • ۸۰۰.۰۰۰ ریال
  • ۰۹۲۲۴۸۰۴۷۹۴