معرفی کتاب

ایمنی هواپیما و محیط های کاری وابسته

معرفی کتاب ایمنی هواپیما و محط های کاری وابسته خلاصه کتاب صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما برای انجام مأموریت خود نیازمند این است که کلیه هواپیماها و تجهیزات و تأسیسات مربوطه همواره در شرایط عملیاتی و آماده به کار قرار داشته باشند؛ و این امر محقق نخواهد شد مگر با رعایت موازین ایمنی، چرا که […]
ادامه مطلب

برند شخصی

معرفی کتاب کتاب “برند شخصی” خلاصه کتاب در جامعه امروزی که رقابت بسیار شدید است، داشتن یک برنامه که مشتریان و یا کسانی که با کسب ­و­کار ما ارتباط دارند و ما را به ­عنوان یک باور بپذیرند می‌تواند مسیر ما را به سمت داشتن یک کسب­ و­ کار موفق هموارتر سازد. ممکن است بسیاری […]
ادامه مطلب