تماس با ما

تماس با ما

تلفن شهری حتما با کد استان وارد شود.

آدرس دفتر مرکزی:

ایران-تهران-شهرک اکباتان-فاز ۲-بلوک ۱۰-ورودی ۲-شاخه۴-طبقه همکف-شرکت توسعه خرد ویرا

جهت مشاوره تماس بگیرید:

تلفن: ۰۲۱۴۴۶۴۱۹۲۵
فکس:۰۲۱۴۴۶۸۵۴۶۱
همراه:۰۹۳۶۹۹۹۰۴۴۷

پل ارتباطی از طریق ایمیل:

info@tosehkherad.ir tosehkherad@gmail.com