نشست هم اندیشی شرکت توسعه خرد ویرا با …

نشست هم اندیشی شرکت توسعه خرد ویرا با مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان

WhatsApp Image 2022-05-30 at 6.02.57 PM

نشست هم اندیشی شرکت توسعه خرد ویرا با مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان جهت بررسی کاستی ها و فرصتهای موجود در صنعت هوانوردی در خصوص آموزشهای مهارتی و نظری و امکان سنجی تدوین دوره ها و پودمانهای ضروری در این صنعت مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ برگزار گردید.

در این نشست که با حضور مدیرعامل ، کارشناسان و مشاوران شرکت توسعه خرد ویرا و نماینده مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان برگزار گردید؛ توافقات اولیه به منظور همکاری های دو جانبه در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده و همچنین تلاش جهت رشد و توسعه متخصصان هوایی حاصل گردید.

  • اخبار
  • 1401/03/08