اخبار

بانک کتب و نشریات راه اندازی گردید

بانک کتاب و نشریات راه اندازی شد سفارش انواع کتب تخصصی بانک کتاب و نشریات راه اندازی گردید. در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده؛ بانک کتاب و نشریات علمی، فنی و تخصصی در سایت IRANair man راه اندازی گردید. در این بانک  کتب و نشریات معرفی و به صورت فیزیکی و یا الکترونیکی در […]
ادامه مطلب