اخبار

نشست هم اندیشی شرکت توسعه خرد ویرا با …

نشست هم اندیشی شرکت توسعه خرد ویرا با مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان نشست هم اندیشی شرکت توسعه خرد ویرا با مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان جهت بررسی کاستی ها و فرصتهای موجود در صنعت هوانوردی در خصوص آموزشهای مهارتی و نظری و امکان سنجی تدوین دوره ها و […]
ادامه مطلب

بانک کتب و نشریات راه اندازی گردید

بانک کتاب و نشریات راه اندازی شد سفارش انواع کتب تخصصی بانک کتاب و نشریات راه اندازی گردید. در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده؛ بانک کتاب و نشریات علمی، فنی و تخصصی در سایت IRANair man راه اندازی گردید. در این بانک  کتب و نشریات معرفی و به صورت فیزیکی و یا الکترونیکی در […]
ادامه مطلب